Групови пратки

Разпространение на рекламни материали, документи, подаръци и др.

За своите клиенти, Рапидо Експрес енд Лоджистикс ЕООД предлага разпространение на рекламни материали, подаръци, награди и др. Поради спецификата на всяко едно такова разпространение моля изпратете конкретно запитване за оферта.