Такса гориво

Уважаеми клиенти,

Размер на такса гориво за месец Октомври 2020г.: 4%

Таксата гориво се определя всеки месец, според цената на дребно на дизеловото гориво, публикувана от Петрол АД, за последния ден от предходния месец.
Таксата гориво се изчислява на всички клиенти с договор, които заплащат на месечна база.
Такса гориво не се таксува на клиенти, без договорни отношения с Рапидо Експрес Енд Лоджистикс.

Цена на дребно на дизелово гориво на Петрол АД

Такса гориво

От 1.00

BGN

До 1.36

BGN

-2.0%

От 1.37

BGN

До 1.43

BGN

-1.0%

От 1.44

BGN

До 1.50

BGN

0%

От 1.51

BGN

До 1.57

BGN

1.0%

От 1.58

BGN

До 1.65

BGN

2.0%

От 1.66

BGN

До 1.74

BGN

3.0%

От 1.75

BGN

До 1.82

BGN

4.0%

От 1.83

BGN

До 1.92

BGN

5.0%

От 1.93

BGN

До 2.02

BGN

6.0%

От 2.03

BGN

До 2.12

BGN

7.0%

От 2.13

BGN

До 2.23

BGN

8.0%

От 2.24

BGN

До 2.34

BGN

9.0%

От 2.35

BGN

До 2.45

BGN

10.0%

От 2.46

BGN

До 2.58

BGN

11.0%

От 2.59

BGN

До 2.71

BGN

12.0%

От 2.72

BGN

До 2.85

BGN

13.0%

От 2.86

BGN

До 2.99

BGN

14.0%

От 3.00

BGN

До 3.14

BGN

15.0%

От 3.15

BGN

До 3.30

BGN

16.0%

От 3.31

BGN

До 3.37

BGN

17.0%

 

С уважение:
Радослав Крумов – Управител
Рапидо Експрес енд Лоджистикс ЕООД