Неделя, Октомври 25, 2020
Експресни доставки от куриер Рапидо

Информация относно обработката на Вашите лични данни

Вашите лични данни се обработват от РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС” ЕООД, ЕИК 200234197 /Администратор/ със седалище и адрес на управление гр. София 1202, район Сердика, ул. Индустриална No 11, ет. 5, тел.: 0 7001 6006, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , длъжностно лице по защита на данните: тел.: 0879-108-572, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС” ЕООД, ЕИК 200234197 предоставя неуниверсални пощенски услуги, а именно: куриерски услуги и пощенски парични преводи.
Личните данни, които се обработват от Администратора са: две имена, адрес за вземане и/или доставка на пратка, телефон. В отделни случаи, при изпълнение на задължения на Администратора, определени в ЗС, ЗМИП, ЗМФТ, КЗ, ТЗ и др. се обработва още данни от лична карта или се изисква такава за справка от длъжностното лице на РАПИД с цел идентификация на лицето при получаване на суми по пощенски паричен превод, или ел. поща, ЕГН и номер на банкова сметка /напр. при рекламации, издаване на фактури, изплащане на застрахователни обезщетения/.
Срокът за съхранение на личните данни е:
- 10 год., считано от датата на сключване на договор, съгласно Общите условия на Администратора;
- 6 месеца - данни на податели/получателя на пратки, с цел проследяване на изпълнението на всяка доставка и обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации;
- 1 месец – видеозаписи, които се унищожават автоматично след изтичането на този срок.
Правото основание за обработване на лични данни е договор, по който сте страна или предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. Целта на обработката е изпълнение на договора, по който сте страна, както и отразяването му в счетоводните документи на Администратора. Непредставеното на гореописаните лични данни прави невъзможно изпълнението на договора за неуниверсална пощенска услуга и освобождава Администратора от всякаква отговорност по повод на това неизпълнение.
Възможно е Администраторът да разкрие и предаде Вашите лични данни на обработващи лични данни, а именно: счетоводни и/или адвокатски кантори, както и подизпълнители, при спазване условията на националното законодателство и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.
Администраторът не извършва автоматизирано обработване на Вашите лични данни, включващо профилиране, което поражда за Вас правни последици или по подобен начин Ви засяга в значителна степен.
По всяко време имате достъп до Вашите лични данни, обработвани от Администратора, като можете да подадете заявление за информация, коригиране, изтриване, ограничаване, пренос на данни. Форма на заявлението можете да откриете тук. Същата можете да изпратите по пощата или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .
В случай, че обработването на Вашите лични данни не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, можете да подадете жалба пред КЗЛД. Повече информация за Вашите права, можете да откриете в нашата Политика за поверителност.